Bavaria C38

Bavaria C38

37'4 "(11.38 m) € 257,020 (Bez podatku)
Bavaria Vision 42

Bavaria Vision 42

42'0 "(12.8 m) € 372,575 (Bez podatku)
Bavaria C38

Bavaria C38

37'1 "(11.31 m) € 271,427 (Bez podatku)
Bavaria C57

Bavaria C57

54'11 "(16.73 m) € 770,858 (Bez podatku)
Bavaria C57

Bavaria C57

54'11 "(16.73 m) € 735,808 (Bez podatku)
Bavaria C42

Bavaria C42

42'4 "(12.9 m) € 318,415 (Bez podatku)
Bavaria Cruiser 34

Bavaria Cruiser 34

32'9 "(9.99 m) € 180,952 (Bez podatku)