Bavaria C38

Bavaria C38

37'4 "(11.38 m) € 257,020 (Bez podatku)
Bavaria C38

Bavaria C38

37'1 "(11.31 m) € 271,427 (Bez podatku)